Εδώ Δεν Προσκυνήσανε

Comments

Kerisar says:
Εδώ βυθός. Εδώ γελάμε. Εδώ γελάνε. Εδώ γεννήθηκα. Εδώ για σένα. Εδώ δε θα βρεις πουθενά. Εδώ δε μένει κανείς. Εδώ δεν είναι Σαλονίκη. Εδώ δεν προσκυνήσανε. Εδώ δικάζονται αθώοι. Εδώ είναι ένα.

Leave a Reply

Older posts →