Τέτοιες Στιγμές

Comments

Kazrajar says:
Κάτι τέτοιες στιγμές μπορούμε να επικαλεστούμε το άλλοθι στο ακαταλόγιστο που προσφέρει ο τίτλος του οπαδού, μπορούμε να βρίσουμε πολύ, να νευριάσουμε πολύ, να τσιριξουμε πολύ, να κλωτσήσουμε ότι.

Leave a Reply

Older posts →