Τα Χρόνια Τα Καλύτερα - Λία Βίσση - Σκιές (CD, Album)

Comments

Meztigor says:
Οικονομία, επίσης, χρειάζεται και στα βόλια γιατί καλά φτάσαμε τα διακόσια χρόνια –τα τετρακόσια (που ήταν και τα χρόνια της Τουρκοκρατίας), θα τα φτάσουμε; *Πηγή: Μatrix

Leave a Reply

Older posts →